Porady

Zmiana dostawcy energii – na czym polega?

Obecnie na rynku znajdziesz wiele ofert sprzedaży energii. Jeśli nie jesteś zadowolony z dotychczasowego operatora warto zastanowić się nad jego zmianą. Podpowiadamy jak zmienić dostawcę energii w domu i zmniejszyć przy tym rachunki za prąd.

Na Twoim terenie działa jeden operator systemu dystrybucyjnego (OSD) oraz wielu sprzedawców, od których możesz kupować energię. Przystępując do zmiany dostawcy energii warto wiedzieć, że jest ona dobrowolna i bezpłatna. Zobacz na co warto zwrócić uwagę, aby wybrać najkorzystniejszą ofertę dla siebie.

Jak przygotować się do zmiany sprzedawcy energii?

Przed zmianą sprzedawcy warto:

 1. Znaleźć nowego dostawcę energii na swoim terenie.
 2. Przeanalizować dokładnie jego ofertę– zwłaszcza ceny.
 3. Sprawdzić umowę, która powinna określać następujące elementy:
 • nazwę i adres sprzedawcy energii elektrycznej,
 • sposób uzyskiwania aktualnego cennika energii elektrycznej,
 • okres obowiązywania oraz warunki przedłużania i wygaśnięcia umowy,
 • wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat, w przypadku, gdy nie będą spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie.

Pierwsza zmiana dostawcy energii

Zmiany sprzedawcy energii możesz dokonać na dwa sposoby: samodzielnie lub udzielając pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy.

W pierwszym przypadku musisz wykonać następujące kroki:

 1. Dokonać wyboru sprzedawcy i zawierzać z nim nową umowę sprzedaży.
 2. Wypowiedzieć obowiązującą dotychczas tzw. umowę kompleksową sprzedaży, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i świadczenia usługi dystrybucji.
 3. Podpisać umowę o świadczenie usługi dystrybucji z nowym dostawcą energii
 4. Poinformować operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą (najczęściej za pośrednictwem formularza udostępnianego na jego stronie internetowej).
 5. Jeśli to konieczne dostosować liczniki.
 6. Odczyt licznika i dokonanie rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą.

Jeśli natomiast udzielisz pełnomocnictwa nowemu sprzedawcy wykona ona za Ciebie zdecydowaną większość formalności. Twoja rola zostanie sprawdzona do dwóch czynności:

 1. Wybór nowego sprzedawcy, zawarcie z nim umowy sprzedaży oraz upoważnienie go do reprezentowania przed operatorem systemu dystrybucyjnego oraz przed dotychczasowym sprzedawcą.
 2. Dokonania odczytu licznika i wykonanie rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą.

Kolejna zmiana dostawcy energii

Samodzielna kolejna zmiana dostawcy energii sprowadza się do następujących kroków:

 1. Wybór sprzedawcy i zawarcie umowy sprzedaży.
 2. Złożenie wypowiedzenia obowiązującej dotychczas umowy sprzedaży.
 3. Poinformowanie operatora systemu dystrybucyjnego o zawarciu umowy sprzedaży z nowym sprzedawcą.
 4. Odczyt licznika i dokonanie rozliczenia końcowego z dotychczasowym sprzedawcą.

W przypadku, gdy upoważnisz nowego operatora wówczas musisz jedynie:

 1. Wybrać sprzedawcę i podpisać nową umowę sprzedaży.
 2. Wykonać odczyt licznika i rozliczyć się z dotychczasowym sprzedawcą.

Dodaj komentarz